aaaaa

aaaaa

aaaaa

Paslanmaz Çelik Genel Bilgi

Paslanmaz Çelik Genel Bilgi; Çelik endüstrisindeki gelişmeler ve gelişen metalurji ve malzeme bilimi ile paslanmaz çeliklerin üretimi ve kullanımı da bir hayli genişlemektedir.
Korozyona karşı direnç, estetik çekicilik, düşük yaşam döngüsü maliyeti, tamamen geri dönüştürülebilir olması, ısıya dayanıklılık gibi özellikleri, paslanmaz çeliğin üstün özelliklerindendir. Sahip olduğu malzeme özellikleri ve sağlamış olduğu avantajlar paslanmaz çeliği, diğer çelik türleri içinde öne çıkarmaktadır.
Mutfak gereçleri başta olmak üzere inşaat, otomotiv, gıda sanayii, beyaz eşya gibi endüstriyel alanların yanı sıra günlük yaşamda süs eşyaları ve sanat eserleri yapımı gibi birçok yerde kullanılmaktadır.
Kullanım alanları yoğun olmasına rağmen Türkiye'de paslanmaz çelik üretimi oldukça düşük seviyelerde gezinmektedir. Paslanmaz çeliğin en önemli girdisi, kromik cevheridir.
Kromit cevheri Türkiye'de üretilir iken önemli miktarda paslanmaz çelik yurt dışından ithal edilmektedir. Bu noktada Cevher Hazırlama Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği disiplinlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin iş adamları da dahil olmak üzere hepimize iş düşmektedir.

Paslanmaz çeliğin üretimi uzun ve karmaşık bir süreçtir. Kabaca bu süreçte öncelikle hurdalar toplanır, stoklanır. Stoklanan hurdalar, metal ergitme ocaklarında ergitilir. Bu ergitilen metale de çeşitli elementler eklenerek istenilen kalite elde edilir.
İstenilen kaliteye ulaşan karışım, ocaktan alınıp büyük bir taşıyıcı kazanına dökülür. Akabinde bu taşıyıcı kazan bir vinç yardımıyla taşınarak sürekli döküm cihazına götürülür. Malzemeler, sürekli döküm cihazından kesintisiz olarak dökülür. Sürekli olarak dökülen paslanmaz çelik belirli uzunluklarda, kütükler halinde kesilerek vinçler yardımıyla taşınır.
Bu taşınan kütükler uygun şekle getirilme amacıyla ısıl işlem uygulanarak tekrar ısıtılır.
Isıtılma işlemi tamamlanmış olan kütüklere istenilen şeklin verilmesi için kesit alanına göre farklı üretim hatlarına götürülerek istenen şekle dönüştürülür.
İstenilen şekli alan paslanmaz çelik mevcut ettiği özelliğe göre tavlanır ve ısıl işlem görür.
Ardından kesilip paketlenerek doğrultulan paslanmaz çeşitli yüzey işlemlerinden geçerek bu zorlu ve zahmetli üretim süreci tamamlanmış olur.

Paslanmaz Çelik Üretimi Video - ArcelorMittal Tesisleri Paslanmaz çelik, dünyada en çok geri dönüştürülen malzemedir. Kullanılan paslanmaz çeliğin %82'sinin yeni çeliğe dönüştürüleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca paslanmaz çeliğin kalitesi geri dönüştürüldüğünde düşmez, yeniden ergitilip geri dönüştürülmüş çelik, orijinal çelik kadar iyi kalite ve özelliklere sahiptir. Paslanmaz çelik hurdasının cazipliği ve yüksek değeri nedeniyle, işleyen hurda pazarını sürdürmek için bir yardıma gerek yoktur. Prensip olarak paslanmaz çelik sonsuz sayıda geri dönüştürülebilir. Ancak paslanmaz çelik üretiminde yıllık %6 artış, paslanmaz çelik ürünlerin dayanıklılığı ile paslanmaz çelik hurda kıtlığı olduğu anlama gelmektedir. Bu da, bugünkü üretimin esas olarak geri dönüştürülmüş çeliğe dayanmasına rağmen, alaşım elementleri şeklindeki işlenmemiş malzemeye hala ihtiyaç duyulduğu anlamına gelmektedir. Bugün yeni paslanmaz çelik yapmak için kullanılan hammaddelerin yaklaşık %60'ı geri dönüştürülmüş çeliktir. Paslanmaz çelik, %10,5 ve üzeri krom ile %1,2 ve altında karbon içeriğine sahip çeliktir. Paslanmaz çeliğe paslanmaz özelliğini veren de bileşiminde bulunan yüksek krom [Cr] elementidir. Bileşimde bulunan krom [Cr], yüzeyde ince bir krom oksit katmanı oluşturur ve bu katman, çeliği paslanmaya karşı korur. Paslanmaz çelikten alaşım elementi olarak Nikel [Ni] elementi de kullanılır. Nikel elementi de paslanmaya karşı direnç sağlar. Bunun yanı sıra, molibden, tungsten, vanadyum, selenyum ve azot gibi bazı alaşım elementleri bulunabilir. Paslanmaz çelikler, bileşimde bulunan alaşım elementlerinin miktarlarına göre farklı mikroyapılar gösterebilir. Bu mikroyapılara göre paslanmaz çeliği kabaca 5 gruba ayırabiliriz. Bunlar; östenitik paslanmaz çelik, ferritik paslanmaz çelik, martenzitik paslanmaz çelik, ferritik-östenitik (dubleks) paslanmaz çelik ve çökelme sertleşmesi ile sertleştirilmiş paslanmaz çeliktir. Bir uygulama için uygun olan paslanmaz çelik grubunun seçilmesi, uygulamanın; düşük bakım maliyetine ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlar. Örneğin yüksek mukavemetli paslanmaz çelikler, inşaatlarda daha az malzeme kullanımı sağladığı için hem ekonomik hem de kaynak kullanımı açısından ekstra fayda sağlar. Yüksek mukavemetli çelikler, çarpışma durumunda daha fazla enerji emebilir, bu da araçlarda ve diğer birçok yapısal bileşen ve sistemde güvenliği arttırır.